Bây giờ là: 13:05 ICT Thứ sáu, 23/10/2020

Frifox

Frifox

Gửi lên: 20/03/2015 08:13 Đã xem 498 Đã tải về 10

winzar

Gửi lên: 24/09/2014 08:10 Đã xem 601 Đã tải về 84

luyện gõ 10 ngon 8

Gửi lên: 24/09/2014 08:05 Đã xem 578 Đã tải về 131

turbo pascal 7.0

Gửi lên: 21/07/2014 14:52 Đã xem 1061 Đã tải về 386

TyPing Test

Gửi lên: 10/03/2014 13:37 Đã xem 993 Đã tải về 75

Biên tập video đưa lên web

Biên tập video đưa lên web

Gửi lên: 02/10/2013 10:30 Đã xem 539 Đã tải về 98
Phần mềm quản lý phòng máy

Phần mềm quản lý phòng máy

Quản lý phòng máy tính

Gửi lên: 18/09/2013 18:39 Đã xem 4215 Đã tải về 3865

phần mềm đổi đuôi PDF sang Word

Gửi lên: 02/09/2013 14:57 Đã xem 864 Đã tải về 328

Phần mề dowload trên You tobe

Dowload tất cả các file trên you tobe

Gửi lên: 27/08/2013 09:19 Đã xem 617 Đã tải về 52

Quản lý MT từ xa

Gửi lên: 20/08/2013 19:08 Đã xem 518 Đã tải về 79

Chuyển Mã font chữ

Chuyển các loại font chữ

Gửi lên: 20/08/2013 19:03 Đã xem 587 Đã tải về 96

Phần mềm thay đổi kích thước ảnh

Gửi lên: 20/08/2013 09:09 Đã xem 545 Đã tải về 102

Phần mềm tiện ích Excel

Gửi lên: 02/04/2013 08:36 Đã xem 526 Đã tải về 38
 

Video xem nhiều

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com