Bây giờ là: 11:11 EDT Thứ bảy, 11/07/2020

Frifox

Frifox

Gửi lên: 19/03/2015 21:13 Đã xem 465 Đã tải về 10

winzar

Gửi lên: 23/09/2014 21:10 Đã xem 575 Đã tải về 84

luyện gõ 10 ngon 8

Gửi lên: 23/09/2014 21:05 Đã xem 548 Đã tải về 130

turbo pascal 7.0

Gửi lên: 21/07/2014 03:52 Đã xem 1030 Đã tải về 386

TyPing Test

Gửi lên: 10/03/2014 02:37 Đã xem 963 Đã tải về 75

Biên tập video đưa lên web

Biên tập video đưa lên web

Gửi lên: 01/10/2013 23:30 Đã xem 510 Đã tải về 98
Phần mềm quản lý phòng máy

Phần mềm quản lý phòng máy

Quản lý phòng máy tính

Gửi lên: 18/09/2013 07:39 Đã xem 3971 Đã tải về 3539

phần mềm đổi đuôi PDF sang Word

Gửi lên: 02/09/2013 03:57 Đã xem 834 Đã tải về 328

Phần mề dowload trên You tobe

Dowload tất cả các file trên you tobe

Gửi lên: 26/08/2013 22:19 Đã xem 590 Đã tải về 51

Quản lý MT từ xa

Gửi lên: 20/08/2013 08:08 Đã xem 488 Đã tải về 79

Chuyển Mã font chữ

Chuyển các loại font chữ

Gửi lên: 20/08/2013 08:03 Đã xem 555 Đã tải về 96

Phần mềm thay đổi kích thước ảnh

Gửi lên: 19/08/2013 22:09 Đã xem 517 Đã tải về 102

Phần mềm tiện ích Excel

Gửi lên: 01/04/2013 21:36 Đã xem 497 Đã tải về 38
 

Video xem nhiều

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com