Bây giờ là: 22:11 ICT Thứ ba, 20/10/2020

Thời khóa biểu đợt III

Thời khóa biểu đợt III

Kế hoạch hoạt động CM T10

Kế hoạch hoạt động CM T10

Kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề đợt 1

Kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề đợt I năm học 2015 - 2016

Nội sung sinh hoạt CM T9

Nội sung sinh hoạt CM T9

Sinh hoạt CM T8

Sinh hoạt CM tháng 8

Kế hoạch hoạt đông CM

Kế hoạch hoạddooonjg CM đầu năm

Phân Công chuyên môn đợt II

Phân công chuyên môn đọt II

 
©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com