Bây giờ là: 12:12 ICT Thứ sáu, 23/10/2020

Thời khóa biểu đợt 2 năm học 2018 - 2019

Thời khóa biểu đợt 2 năm học 2018 - 2019

Thời khóa biểu đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thời khóa biểu đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thời khoá biểu đọt 4 năm học 2016 - 2017

Thời khoá biểu đọt 4 năm học 2016-2017 (áo dụng từ ngày 21/11/2016)

TKB ĐỢT II NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời khóa biểu đợt 2 năm học 2015 - 2016

 
©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com